Avans que el temps ho esborri.

Escriure.
Brainstorming.
Avans que el temps ho esborri. Barcelona.
La Barcelona dels records.
Ahir, dies, hores, anys, períodes, època, cicle.
Esfumar, esvaïr, desfer, oblidar, perdre.
Records de Barcelona.
Barcelona, dies de glòria.
La Barcelona prodigiosa.
Esplèndida.
Luxuria.
Allò que el vent s'endugué.
La ciutat sense temps.
Retrats d'època.
Disfresses d'època.
La ciutat emmascarada.
El misteri.
Tèrbola.
Reflexos.

Comentaris